BOUWCOORDINATIE

. opmaak planning en opvolgen bouwtermijn

. opmaak kostenraming en opvolgen bouwbudget

. technisch advies tijdens ontwerpfase

. uitwerken aanbestedings- en uitvoeringsdossier

.

CONSTRUCTIE | TECHNIEKEN

. ontwerp | uitwerking | detaillering constructies

. studie | ontwerp | uitwerking | detaillering technische installaties

CONTACT

sequir bvba

ir.-arch. steven willems

londenstraat 4

9000 gent

+32 491 34 81 81

info@sequir.be

www.sequir.be